Podatki w obrocie towarowym z zagranicą część trzecia – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatki w obrocie towarowym z zagranicą część trzecia

PODATKI W POSZCZEGÓLNYCH PRZEZNACZENIACH CELNYCH Procedura dopuszczenia do obrotu Dopuszczenie do obrotu towaru podlegającego należnościom celnym przywozowym powoduje powstanie długu celnego w przywozie. Z chwilą powstania długu celnego powstaje również obowiązek podatkowy. Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym W imporcie wyrobów akcyzowych podstawą opodatkowania tych wyrobów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli stawki akcyzy ustalone są kwotowo, podstawą opodatkowania jest ilość wyrobów akcyzowych. 7 stron - 23034 znaki [...]
6/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość