Podatki w obrocie towarowym z zagranicą – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatki w obrocie towarowym z zagranicą

... NAJPIERW KILKA DEFINICJI Co to jest podatek? Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Co to jest obowiązek podatkowy? Obowiązkiem podatkowym jest nieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie. Zakres podmiotowy obowiązku podatkowego, przedmiot opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego oraz stawki podatkowe określają przepisy podatkowe. Co to jest zobowiązanie podatkowe? 14 stron - 50288 znaków [...]
9/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość