Podatki w obrocie towarowym z zagranicą – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatki w obrocie towarowym z zagranicą

NAJPIERW KILKA DEFINICJI Co to jest podatek? Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Co należy rozumień pod pojęciem „ustawy podatkowe” ? Przez ustawy podatkowe rozumie się ustawy regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych oraz podatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich. 9 stron - 32301 znaków [...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość