Znajdź artykuł

Podatki pośrednie. Wykaz obowiązujących przepisów (stan na 4 grudnia 2007 r.)

6 stron – 17670 znaków np. 1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i poz. 1029 oraz z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382). [...]
12/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość