Podatek od towarów i usług (VAT) Wykaz obowiązujących przepisów (stan na 1 stycznia 2007 r.) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatek od towarów i usług (VAT) Wykaz obowiązujących przepisów (stan na 1 stycznia 2007 r.)

Przepisy wykonawcze Art. 10 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (Dz. U. z 2006 r. Nr 243, poz. 1759) - obowiązuje w 2007 r. [...]
1/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość