Podatek od towarów i usług (VAT) Wykaz krajowych aktów prawnych według stanu na 10 lutego 2006 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatek od towarów i usług (VAT) Wykaz krajowych aktów prawnych według stanu na 10 lutego 2006 r.

 np. Przepisy wykonawczeArt. 10 ust. 9Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (Dz. U. z 2005 r. Nr 254, poz. 2134) - obowiązuje w 2006 r.[...]
2/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość