Podatek od pojazdów samochodowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatek od pojazdów samochodowych

Dotyczy: Podatek od pojazdów samochodowych po zmianie miejsca zamieszkania wewnątrz UE; mienie przesiedleńcze; zwolnienie od podatku od pojazdów samochodowych; wolność przemieszczania się a różnorodność systemów podatkowych Państw Członkowskich; ... [...]
4/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość