Podatek importowy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatek importowy

Obowiązek podatkowy w podatku importowym został nałożony przepisami ustawy z dnia 15.XI.1993 roku o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 1994 roku. Z założenia miał on być podatkiem okresowym, obowiązującym jedynie w 1994 roku. Pobór tego podatku został jednak przedłużony na rok 1995, a później na rok 1996. Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą podatek ten nie będzie już obowiązywał w 1997 roku. Jeśli natomiast okres pobierania tego podatku będzie nadal przedłużany oraz gdyby jego pobieranie miało mieć charakter stały, wówczas z podatku o charakterze nadzwyczajnym przekształciłby się on w podatek zwyczajny.[...]
6/1996 str. 158-06-1996

Kup aby przeczytać całość