Znajdź artykuł

Podatek dochodowy

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w „R”, oddalił skargę na decyzję Izby Skarbowej w „M”, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok. Zaskarżoną do sądu administracyjnego decyzją Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej określającą skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 rok, wysokość zaległości podatkowej oraz odsetki za zwłokę. Skarżący zwiększył wykazany w zeznaniu rocznym dochód i zaliczył do kosztów uzyskania przychodów koszty amortyzacji i remontu „nowo nabytego” biurowca w części nie oddanej do użytkowania, w której nie prowadzono działalności gospodarczej. Budynek ... 2 strony - 9273 znaków [...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość