Znajdź artykuł

Podatek akcyzowy. Wykaz obowiązujących aktów prawnych według stanu na 1 czerwca 2006 r.

np. Art. 13 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju. (Dz. U. z 2004 r. Nr 82, poz. 751 i Nr 277, poz. 2749 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1112 i Nr 166, poz. 1391)./ 3 strony - 7775 znaki [...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość