Podatek akcyzowy od zmieszanego paliwa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatek akcyzowy od zmieszanego paliwa

... Urząd skarbowy skontrolował w spółce cywilnej sposób wykorzystania oleju napędowego. Stwierdził, że olej przeznaczony do silników nisko i średnioobrotowych był wlewany do różnych zbiorników, także tych, z których paliwo przeznaczano do silników szybkoobrotowych (symbole statystyczne obu towarów były inne). Urząd skarbowy uznał, spółka przekwalifikowywała produkty naftowe a zatem powinna była płacić podatek akcyzowy. Razem z odsetkami za zwłokę uzbierało się tego prawie 120 tys zł. Sprawa trafiła najpierw do izby skarbowej, która utrzymała decyzję urzędu, a następnie do NSA. Stwierdził on, że z faktur zakupu paliwa wyraźnie wynikało jego przeznaczenie. Ponieważ spółka nie rozróżniała różnych jego gatunków, to teza organów skarbowych, że dochodziło do przekwalifikowania oleju jest słuszna. ... [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość