Znajdź artykuł

Podatek akcyzowy na oleje mineralne wwożone do celów prywatnych

Postępowanie przed sądem krajowym o charakterze karnym dotyczyło nielegalnego sprowadzenia przez F. Granbergowa do Szwecji mazutu, czyli oleju mineralnego w rozumieniu art. 9 ust. 3 dyrektywy w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (dalej jako „dyrektywa”). [...]
12/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość