Pośrednictwo w obrocie towarowym z zagranicą w aspekcie procedury uszlachetniania czynnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pośrednictwo w obrocie towarowym z zagranicą w aspekcie procedury uszlachetniania czynnego

W obecnym stanie prawnym, wytwarzanie wyrobów w oparciu o importowane surowce odbywa się praktycznie w trybie dwóch procedur gospodarczych, w oparciu o stosowne pozwolenia organów celnych: • uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych / cło za komponenty, surowce etc. uiszczane jest w momencie ich sprowadzenia / • uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń ( płatność kwoty długu celnego ciążącego na surowcach zostaje odroczona). Z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetnienia czynnego może wystąpić do Urzędu Celnego zarówno finalny odbiorca towaru / kontrahent krajowy/, gdy dokonuje procesu uszlachetnienia jak i pośrednik, przywożący surowiec spoza polskiego obszaru celnego, jeśli jest organizatorem tego procesu. Należy jednak zaznaczyć, iż: ... 2 strony - 7360 znaków [...]
8/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość