Pochodzenie – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pochodzenie

W wyniku opublikowania w Biuletynie Urzędowym Ceł z dnia 2 marca 2002 (1) instrukcji dotyczącej upoważnionego operatora zaistniała potrzeba powrotu do pojęcia pochodzenia celnego. Pojęcie pochodzenia celnego jest jednym z najistotniejszych pojęć w handlu międzynarodowym. Pochodzenie towarów stanowi łącznik między produktem a szczególnym krajem. Określa ono w jaki sposób ma być traktowany ten produkt przez organy celne. Pozwala ono w szczególności na poznanie kwoty ceł i podatków uiszczanych przy wprowadzeniu do kraju lub grupy krajów. Pojęcie pochodzenia jest istotnie nie [...]
5/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość