Pochodzenie towaru poddanego naprawie w procedurze uszlachetniania biernego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pochodzenie towaru poddanego naprawie w procedurze uszlachetniania biernego

Przedsiębiorstwo S. zgłosiło do procedury uszlachetniania biernego żuraw samojezdny, w celu jego czasowego wywozu do republiki Czeskiej dla dokonania naprawy. W określonym w pozwoleniu przez organ celny terminie zgłoszono do procedury dopuszczenia do obrotu powrotnie przywieziony produkt kompensacyjny w postaci tegoż żurawia samojezdnego, ze stawką celną obniżoną w wysokości 15 % wartości celnej z tytułu czeskiego pochodzenia części zamontowanych w wyremontowanym dźwigu.[...]
4/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość