Pochodzenie towarów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pochodzenie towarów

1. Cel, zakres stosowania i kryteriaa) Cel i zakres stosowania                Tak samo jak przepisy dotyczące wartości celnej również reguły pochodzenia pełnią funkcję pomocniczą w ramach środków polityki handlowej. Niezbędne są one wtedy, gdy rządy państw chcą wprowadzić różnice pomiędzy towarami produkowanymi w różnych krajach, aby określonym krajom przyznać albo preferencje w ramach polityki handlowej albo traktować je mniej korzystnie niż inne kraje. Poza tym jest to ważne do sporządzania statystyk handlu zagranicznego, monitorowania wielkości i kierunków wymiany handlowej z różnymi krajami.                Wobec tego, że zarówno zgodnie z teorią gospodarki jak ...[...]
8/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość