Znajdź artykuł

Pochodzenie towarów jako instytucja prawa celnego (część pierwsza)

3 strony – 8911 znaki Niniejszy artykuł otwiera cykl tekstów poświęconych pochodzeniu towarów jako instytucji prawa celnego. W cyklu omówione zostaną zarówno przepisy prawa celnego, jak i wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dotyczące materii ustalania pochodzenia towarów dla potrzeb międzynarodowego obrotu towarowego, w tym w szczególności poświęcone regułom określania pochodzenia towarów oraz jego poprawnego potwierdzania (dokumentowania). [...]
1/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość