Znajdź artykuł

Pochodzenie towarów jako instytucja prawa celnego – pochodzenie z więcej niż jednego kraju (część druga – poprzednia zamieszczona została w styczniowym numerze \”Monitora\”)

4 strony – 13200 znaki W ramach cyklu artykułów dotyczących pochodzenia towarów, szczególnie uważnie należy pochylić się nad kwestią określania pochodzenia w przypadku towarów wytwarzanych na terytorium więcej niż jednego kraju. Ta problematyka bowiem jest dużo bardziej złożona i skomplikowana niż określanie pochodzenia towaru wytworzonego w jednym tylko kraju. [...]
2/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość