Znajdź artykuł

Pochodzenie towarów jako instytucja prawa celnego – Konwencja z Kioto – kryteria ustalania pochodzenia (część trzecia – druga zamieszczona została w poprzednim numerze „Monitora”

3 strony – 12 381 znaki W poprzednim artykule omówiliśmy pięć kryteriów wynikających ze wspólnotowego kodeksu celnego, służących ustaleniu pochodzenia danego towaru wytworzonego w więcej niż w jednym kraju. W niniejszej odsłonie cyklu przedstawimy, jak przedmiotowa kwestia uregulowana została w przepisach międzynarodowych, tj. Konwencji z Kioto. [...]
3/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość