Po upływie terminu stosowania procedury – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Po upływie terminu stosowania procedury

Prezes GUC na podstawie art.233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z poz. zm.), art.90 § 1 w związku z art.92 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 roku Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 z póz), po rozpatrzeniu odwołania spółki K, utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji. [...]
6/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość