Po upływie terminu mie można wydać decyzji – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Po upływie terminu mie można wydać decyzji

Prezes GUC uchylił decyzję organu celnego I instancji wydaną w postępowaniu wznowieniowym w zakresie wymiaru cła i umorzył w tej części postępowanie wznowieniowe, ustalając, że pozostaje w mocy decyzja o wymiarze cła zawarta w dokumencie SAD, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy zaskarżona decyzję.[...]
6/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość