Znajdź artykuł

Po ile pomarańcze ?

1. Dowolność oceny przez organ celny dokumentów zakupu towaru w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne ( Dz.U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 ze zm.), nie oznacza, że organ celny jest zwolniony z obowiązku uzasadnienia tej oceny zgodnie z przepisami postępowania administracyjnego. 2. Powołanie się organu celnego na treść innej faktury zakupu identycznego towaru za wyższą cenę, bez należytej oceny innych dowodów i wyjaśnień strony, nie może stanowić dostatecznej przesłanki braku wiarygodności. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi. [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość