Znajdź artykuł

Pismo Federacji ZZSC

Oczekujemy wyznaczenia konkretnego terminu rozpoczęcia dialogu społecznego w formie merytorycznych negocjacji oraz przedłożenia materiałów i projektów aktów prawnych związanych z planowanymi zmianami - piszą związkowcy do Ministra Finansów. 2 strony – 3855 znaki [...]
2/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość