Znajdź artykuł

Pierwszy rok funkcjonowania systemu INTRASTAT

                ... Ponadto została utworzona przez Ministerstwo Finansów specjalna jednostka organizacyjna - Centrum Analityczne Administracji Celnej (CAAC), funkcjonująca w ramach Izby Celnej w Warszawie.                Centrum Analityczne Administracji Celnej jest jednostką organizacyjną Polskiej Administracji Celnej, zarządzającą systemem informatyczno-analitycznym statystyki obrotów towarowych handlu międzynarodowego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajami trzecimi w ujęciu rzeczowym. CAAC zapewnia integrację danych pochodzących  z różnych systemów informatycznych wykorzystywanych w administracji celnej.  [...]
11/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość