Peruki czy protezy? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Peruki czy protezy?

                Na podstawie zgłoszenia celnego złożonego w Urzędzie Celnym, objęte zostały procedurą dopuszczenia do obrotu  po  zarejestrowaniu kwoty długu celnego sprowadzone z Korei przez J.K. peruki syntetyczne zakwalifikowane według kodu Taryfy celnej 6704 19 00. Następnie J.K. zwróciła się do Dyrektora Urzędu Celnego o uznanie tego zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, wywodząc że objęty tym zgłoszeniem towar to nie peruki, ale protezy włosów.      [...]
12/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość