Paserstwo celne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Paserstwo celne

Przedmiotem ochrony, zwanym niekiedy przedmiotem zamachu, są te dobra, które ustawodawca otoczył szczególną opieką, przewidując sankcje dla podmiotu naruszającego przepis karny. Czyny zabronione, określone w art. 82 i 83 uks nazywa się paserstwami celnymi. Ich strona przedmiotowa, czyli sposób zachowania sprawcy, są do siebie zbliżone, podmiot przestępstw jest identyczny. Różnica występuje po stronie podmiotowej, bowiem czyn z art. 82 uks można popełnić tylko z winy umyślnej, natomiast czyn zabroniony z art. 83 uks wyłącznie z winy nieumyślnej. [...]
10/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość