Znajdź artykuł

Paneuropejskie Stowarzyszenie Agentów Celnych – PAN CONFIAD w warunkach Wspólnotowego Kodeksu Celnego (zmodernizowanego) -WKC(z)

W dniu 24 czerwca 2008 r. wszedł w życie nowy Wspólnotowy Kodeks Celny (zmodernizowany - WKC(z) uchwalony Rozporządzeniem 450 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE). Przyjęty 23 kwietnia i opublikowany w dniu 04 czerwca 2008r w Dzienniku Urzędowym UE L nr 145 s. 1-64 faktycznie zawiera tyle odwołań do przepisów wykonawczych, że w istocie w pełnym zakresie ma wejść w życie dopiero w końcu 2013 r. Do tej pory będą obowiązywać przepisy wykonawcze do poprzednio obowiązującego Wspólnotowego Kodeksu Celnego z 1992 r. [...]
8/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość