Państwowy nadzór standaryzacyjny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Państwowy nadzór standaryzacyjny

W dniu 1 stycznia 1997 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą (Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 584). Praktyczne jednak stosowanie przepisów tej ustawy nastąpiło dopiero od dnia 6 lutego 1997 r. - kiedy to weszły w życie wydane na podstawie upoważnień ustawowych, akty wykonawcze. Samo zagadnienie dotyczące nadzoru standaryzacyjnego nie jest obce polskiej praktyce handlu zagranicznego, gdyż występowało już w przypadku eksportu towarów rolno-spożywczych, lecz wprowadzone było aktami prawnymi niższego rzędu. [...]
3/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość