Znajdź artykuł

Państwowy monopol handlu zagranicznego i jego wpływ na zasadę powszechności cła w PRL

Istota instytucji monopolu polega na tym, że państwo przez specjalny, upoważniony do tego organ organizuje i kontroluje pewną sferę życia gospodarczego, w tym wypadku handlu zagranicznego. Pierwszym krajem, który wprowadził monopol handlu zagranicznego ze względów ideologicznych był Związek Sowiecki. 3 strony - 8996 znaków[...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość