Znajdź artykuł

Oszustwa podatkowe zwalczają również Skandynawowie

Tax fraud combated also by Scandinavians

                  W państwach Północnej Europy obowiązują relatywnie wysokie stawki podatkowe, jednakże w porównaniu                   z innymi krajami, dochodzi tam do znacznie mniejszej skali oszustw podatkowych. W tym artykule zostanie                   zaprezentowanych kilka prac studyjnych, których autorzy zajmowali się podatkami w tych krajach oraz                   ustaleniem przyczyn o wiele mniejszego zakresu uszczupleń podatkowych, a także efektami porównania                   specyfiki skandynawskich systemów podatkowych z systemami podatkowymi innych krajów.[...]
1/2016 str. 32

Kup aby przeczytać całość