Znajdź artykuł

Oszustwa podatkowe typu karuzelowego w Unii Europejskiej

Różnego rodzaju nadużycia i oszustwa pojawiają się w kolejnych etapach handlu międzynarodowego. Jednym z szczególnych typów nadużyć, w obszarze podatku od wartości dodanej (VAT), są oszustwa typu “karuzelowego” - z uwagi na charakter działania sprawców. Jest to zjawisko szczególne z uwagi na wielkość ponoszonych strat oraz trudności w wykryciu i ich odzyskiwaniu. Pierwsze tego typu oszustwa odnotowano w latach 70-ych w krajach Beneluxu. Więcej szczegółów o tym oszustwie podaję w części poświęconej podstawowym definicjom - “znikający podatnik”. Jak wynika z publikowanych danych statystycznych Wspólnot Europejskich, w oparciu o szacunki Międzynarodowego Stowarzyszenia VAT[...]
11/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość