Ostatnie wydarzenia międzynarodowe 1999 roku – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ostatnie wydarzenia międzynarodowe 1999 roku

I. Jednym z ważniejszych spotkań w międzynarodowych kontaktach dwustronnych ubiegłego roku była wizyta delegacji polskiej w Ankarze dnia 4 października, z udziałem Ministra Gospodarki - Janusza Steinhoffa i Prezesa Głównego Urzędu Ceł - Zbigniewa Bujaka w celu podpisania dwóch umów międzynarodowych: * Umowy o Wolnym Handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką oraz * Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość