Znajdź artykuł

Osoba nieobecna w postępowaniu podatkowo-celnym

3 strony – 11011 zanków Występujące zjawisko emigracji zarobkowej polskich obywateli ma swój wpływ nie tylko na poszczególne wskaźniki ekonomiczne, ale również sprawia, iż zasadnym staje się pytanie o ewentualne konsekwencje istniejącego trendu na postępowanie celne czy podatkowe. W związku z powyższym istotnym wydaje się przypomnienie kilku zasad dotyczących występowania w obrocie prawnym, a ściślej w postępowaniu administracyjnym osoby nieobecnej, zarówno w odniesieniu do osoby fizycznej jak i osoby prawnej. [...]
10/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość