Znajdź artykuł

Orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego po jego przedawnieniu Glosa do uchwały z dnia 3 grudnia 2012 r., sygn. akt. I FPS 1/12

Teza: w świetle przepisu art. 70 § 1 i art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2005 r. po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). [...]
4/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość