Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (wybór) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (wybór)

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (wybór) -Prawo celne — Zwrot należności celnych przywozowych — Tuńczyk w konserwach pochodzący z Tajlandii — Kontyngent taryfowy ... - Podatki — Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 13 część B lit. f) — Zakłady, loterie i inne gry losowe lub hazardowe — Zasada neutralności podatkowej — Mechaniczne bingo pieniężne z wygranymi gotówkowymi ... - Wspólna Taryfa Celna — Nomenklatura scalona — Klasyfikacja taryfowa — Mięso drobiowe bez kości, zamrożone i ... Rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 — Rolnictwo — Refundacje wywozowe — Mięso drobiowe — Ptactwo z gatunku Gallus domesticus wypatroszone i oskubane... - Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 202 ust. 3 tiret drugie — Powstanie długu celnego w następstwie nielegalnego wprowadzenia towarów — Pojęcie dłużnika — Uczestnictwo w nielegalnym wprowadzeniu towarów — Osoba działająca jako pośrednik przy zawieraniu umów sprzedaży towarów wprowadzonych nielegalnie ... - Dyrektywa 92/81/EWG — Podatek akcyzowy od olejów mineralnych — Zwolnienie — Pojęcie żeglugi — Paliwo używane do napędu koparki umieszczonej na statku i działającej niezależnie od silnika tego statku ... - Wspólna polityka handlowa — Zwalczanie wprowadzania do Unii towarów podrobionych i towarów pirackich — Rozporządzenia (WE) nr 3295/94 i nr 1383/2003 — Skład celny i tranzyt zewnętrzny towarów pochodzących z państw trzecich i stanowiących imitację lub kopię produktów chronionych w Unii prawami własności intelektualnej — Interwencja organów państw członkowskich — Przesłanki ... - Dumping — Przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chin — Rozporządzenie kończące przegląd okresowy — Porównanie ceny eksportowej i wartości normalnej — Uwzględnienie podatku od wartości dodanej państwa pochodzenia — Zastosowanie innej metody niż metoda stosowana w pierwotnym okresie dochodzenia — Zmiana okoliczności — Artykuł 2 ust. 10 lit. b) i art. 11 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (obecnie art. 2 ust. 10 lit. b) i art. 11 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009)... - [...]
2/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość