Orzecznictwo NSA podatek akcyzowy – wybór (obniżenie wartości faktury przez zbywcę) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Orzecznictwo NSA podatek akcyzowy – wybór (obniżenie wartości faktury przez zbywcę)

Orzecznictwo NSA podatek akcyzowy - wybór (obniżenie wartości faktury przez zbywcę)[...]
2/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość