Orzeczeniez dnia 26 września 1995 r.Sygn. akt U 4/95 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Orzeczeniez dnia 26 września 1995 r.Sygn. akt U 4/95

...po rozpoznaniu w dniu 26 września 1995 r. na rozprawie sprawy z wniosku Rzecznika Spraw Obywatelskich z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Prokuratora Generalnego o stwierdzenie, że przepis § 20a rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia ...[...]
3/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość