Orzeczeniew imieniu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 1 marca 1994 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Orzeczeniew imieniu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 1 marca 1994 r.

... po rozpoznaniu w dniu 1 marca 1994 r. na rozprawie sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że przepis § 20 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat (Dz. U. Nr 61 poz. 357; zm. Dz. U. z 1992 r. Nr 17, poz 73) jest regulacją przekraczającą upoważnienie ...[...]

Kup aby przeczytać całość