OrzeczenieTrybunału Sprawiedliwościdotyczących taryfikacji towarów, wiążącej informacji taryfowej, warunków jej cofnięcia – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

OrzeczenieTrybunału Sprawiedliwościdotyczących taryfikacji towarów, wiążącej informacji taryfowej, warunków jej cofnięcia

Podobny przebieg miała sprawa dotycząca firmy Hoogenboom Production Ltd, która zwróciła się o udzielenie WIT do inspektora celnego w Rotterdamie. W tym przypadku rzecz dotyczyła moreli konserwowych z dodatkiem cukru, do których właściwa jest podpozycja 2008 50 61 00 00 (morele o zawartości cukru w masie powyżej 13%). WIT potwierdziła taką taryfikację. Również pozostałe towary zgłoszone przez importera - nasiona słonecznika, orzechy i jabłka konserwowe zawierające cukier oraz nie smażone orzeszki ziemne zostały zakwalifikowane, zgodnie z sugestią importera, odpowiednio w podpozycjach  ...[...]
11/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość