Znajdź artykuł

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie towarów znajdujących się w bagażach podróżnych.

Zbliżają się ku końcowi negocjacje akcesyjne Polski do Unii Europejskiej. Polska przyspiesza prace związane z dostosowywaniem prawa do rozwiązań wspólnotowych. Nie oznacza to jednak końca zmian w przepisach prawnych. Z chwilą akcesji Polska zacznie stosować prawodawstwo wspólnotowe, także w obszarze prawa celnego. Przepisy te zawarte są w rozporządzeniach a zatem aktach, które będą Polskę obowiązywały bezpośrednio i które to dokumenty będą stosować zarówno administracja jak i podmioty gospodarcze. Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze są podstawą funkcjonowania unii celnej, na której oparty jest Wspólny Rynek. Należy pamiętać, że podobnie jak całe prawo Unii Europejskiej, przepisy te są swoistym połączeniem tradycji i doświadczeń wszystkich Państw Członkowskich, co oznacza także problemy w jednolitym rozumieniu i stosowaniu prawa wspólnotowego. Gwarantem właściwego stosowania prawa Unii Europejskiej i jego jednolitej interpretacji przez wszystkie Państwa Członkowskie jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który interpretuje prawo wspólnotowe tam gdzie pojawiają się wątpliwości. Dlatego też, począwszy od bieżącego numeru Monitora Prawa Celnego będziemy Państwu prezentowali zarówno najnowsze jak i te starsze lecz istotne orzeczenia Europejskiego trybunału Sprawiedliwości z zakresu prawa celnego, podatków pośrednich i polityki handlowej. Prezentowane komentarze orzeczeń dotyczyć bardzo szeroko rozumianych problemów związanych z obrotem towarowym, w tym orzeczenia dotyczące interpretacji najważniejszych w tym zakresie aktów prawa wspólnotowego takich jak Wspólnotowy Kodeks Celny, ale także orzeczeń dotyczących klasyfikacji towarów, podatku VAT i podatku akcyzowego, postępowania antydumpingowego czy postępowania antysubsydyjnego. Komentarze orzeczeń przygotowywane są przez pracowników Departamentu Prawa Europejskiego w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej od wielu już lat zajmujących się problematyką prawa celnego, prawa podatkowego i polityki handlowej. Przypominając, że orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są wykładnią prawa wspólnotowego dla wszystkich państw Członkowskich Unii Europejskiej, a jesteśmy przekonani, że już niedługo także Polski, mamy nadzieję, że inicjatywa ta spotka się z Państwa zainteresowaniem. [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość