Organy celne nie wyjaśniły – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Organy celne nie wyjaśniły

Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu celnego w K. wymierzającą należności celne od samochodu osobowego marki Cadillac sprowadzonego z zagranicy przez M. Prezes GUC w uzasadnieniu swej decyzji stwierdził, iż M. przebywał za granicą od dnia 29 lipca 1989 roku do dnia 18 sierpnia 1995 roku, co stwierdza zaświadczenie wystawione przez Konsulat Generalny RP w państwie, w którym przebywał M. ...[...]
8/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość