Organizacyjno-prawne rozwiązania ułatwień celnych w transporcie morskim w koncepcji Blue Belt – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Organizacyjno-prawne rozwiązania ułatwień celnych w transporcie morskim w koncepcji Blue Belt

Jednolity rynek Unii Europejskiej jest podstawowym narzędziem w zwiększeniu konkurencyjności gospodarki unijnej, pobudzenia wzrostu gospodarczego i wymiany międzynarodowej. Około 40 % towarów transportowanych w ramach unii celnej odbywa się za pomocą żeglugi morskiej bliskiego zasięgu miedzy unijnymi portami. A tu panują różne zasady, które należałoby jak najprędzej ujednolicić. Najmniej zharmonizowanym rynkiem w unii celnej Unii Europejskiej jest bez wątpienia rynek morski. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji konstrukcji e-Manifestu oraz obowiązujących przepisów prawnych w środowisku celnym w zakresie dokumentowania statusu celnego towarów, który ma być w przyszłości potwierdzany w oparciu o ten dokument. [...]
7/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość