Znajdź artykuł

Ordynacja podatkowa i jej zastosowanie w postępowaniu w sprawach celnych

Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu artykułów omawiających zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w postępowaniu w sprawach celnych. W całym cyklu chciałabym dokonać przede wszystkim porównania przepisów Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania podatkowego. Porównując ww. przepisy oraz analizując wybrane przepisy działu IV Ordynacji podatkowej można będzie wyprowadzić wniosek, że przepisy Ordynacji podatkowej nie są w pełni dostosowane do postępowania przed organami celnymi. W opracowaniu przytoczę również orzecznictwo sądowe w zakresie Kodeksu postępowania administracyjnego bowiem w stosunku do norm prawnych zawartych w Ordynacji podatkowej - z uwagi na okres jej obowiązywania - zostało wydanych do chwili obecnej zbyt mało wyroków sądowych, by można stwierdzić, że w orzecznictwie ustalono konkretny pogląd w danej sprawie. Ponadto, co należy podkreślić, w odniesieniu do przepisów Ordynacji podatkowej przeniesionych w niezmienionej formie z Kodeksu postępowania administracyjnego zachowuje aktualność dotychczasowe orzecznictwo w zakresie Kodeksu postępowania administracyjnego; podobnie jak w stosunku do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przeniesionych do Ordynacji podatkowej bez zmian merytorycznych, ze zmianami wyłącznie w zakresie terminologii. [...]
12/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość