Ordynacja podatkowa i jej zastosowanie w postępowaniu w sprawach celnych – postępowanie dowodowe (część czwarta) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ordynacja podatkowa i jej zastosowanie w postępowaniu w sprawach celnych – postępowanie dowodowe (część czwarta)

Najistotniejsze znaczenie w postępowaniu w sprawach celnych ma postępowanie dowodowe, organ celny orzeka bowiem na podstawie przedstawionych przez stronę i zgromadzonych z własnej inicjatywy dowodów. Podobnie jak na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 75 § 1) tak i w Ordynacji podatkowej (art. 180 § 1) przyjęta została koncepcja tzw. otwartego postępowania dowodowego, oznaczająca, że: ... 7 stron - 23804 znaki [...]
5/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość