Znajdź artykuł

Ordynacja podatkowa i jej zastosowanie w postępowaniu w sprawach celnych (część trzecia)

Jak wcześniej wspomniałam, postępowanie administracyjne jest ciągiem czynności procesowych, określonych prawem procesowym (w przypadku postępowania w sprawach celnych - Ordynacją podatkową), podejmowanych przez strony i organy celne w celu rozpoznania i rozstrzygnięcia danej sprawy i z zasady kończącym się decyzją organu celnego. W celu ochrony praw strony w postępowaniu w sprawach celnych ustawodawca nałożył na organy celne obowiązek stosowania ogólnych zasad postępowania, o których pisałam w części I, oraz zasad określonych w rozdziałach 8 - 12 działu IV Ordynacji podatkowej (np. zasadę swobodnej oceny dowodów). 10 stron - 35127 zanki [...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość