Znajdź artykuł

Opodatkowanie wyrobów tytoniowych pochodzących z przemytu, zatrzymanych na obszarze Unii Europejskiej

Taxation of tobacco products coming from smuggling

Obowiązek opodatkowania wyrobów tytoniowych podatkiem akcyzowym wynika z regulacji unijnych. Wymogi te wprowadzane są w drodze pośredniej, tj. za pomocą dyrektyw, które zobowiązują państwa członkowskie do samodzielnego uregulowania danych kwestii w wewnętrznym systemie prawa w wybrany przez siebie sposób, nie zaś za pomocą rozporządzeń unijnych, obowiązujących wprost wszystkie państwa członkowskie. Rozwiązanie takie pozwala państwom członkowskim na większe uelastycznienie własnych przepisów i w mniejszym stopniu, niż przy zastosowaniu rozporządzeń unijnych, ogranicza ich autonomię legislacyjną.[1] [1] Analiza krajowej struktury opodatkowania papierosów akcyzą Raport Ernst & Young, Warszawa 2012, s. 11. [...]
11/2014 str. 436

Kup aby przeczytać całość