Opodatkowanie olejów smarowych w świetle art. 2 ust. 4 dyrektywy 2003/96 – przegląd orzecznictwa sądów polskich część I – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opodatkowanie olejów smarowych w świetle art. 2 ust. 4 dyrektywy 2003/96 – przegląd orzecznictwa sądów polskich część I

Problematyka oceny zgodności polskich regulacji prawnych dotyczących opodatkowania olejów smarowych akcyzą z art. 2 ust. 4 dyrektywy 2003/96 była (i wciąż jest) przedmiotem szeregu orzeczeń sądowych. Celem autora tego opracowania jest wskazanie głównych koncepcji dotyczących powyższej problematyki prezentowanych przez polskie sądy administracyjne.[...]
1/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość