Opodatkowanie olejów smarowych w świetle art. 2 ust. 4 dyrektywy 2003/96 – przegląd orzecznictwa sądów polskich cz.II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opodatkowanie olejów smarowych w świetle art. 2 ust. 4 dyrektywy 2003/96 – przegląd orzecznictwa sądów polskich cz.II

W wyroku z dnia 22 marca 2011 r. NSA zaprezentował następujące stanowisko: «(…) przyjęte w prawie polskim rozwiązania spowodowały zwiększenie formalności związanych z przekroczeniem granic w handlu między państwami członkowskimi i naruszyły wynikający z art. 90 TWE zakaz dyskryminowania wyrobów pochodzących z innych państw członkowskich. Zakaz dyskryminacji ustanowiony w art. 90 TWE zostaje naruszony między innymi wtedy, gdy odmienny jest zakres ulg i zwolnień stosowanych dla produktów pochodzenia krajowego w stosunku do produktów pochodzących z innych państw członkowskich.[...]
2/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość