Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami w świetle wyroku w sprawie C-93/10 GFKL – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami w świetle wyroku w sprawie C-93/10 GFKL

Uwagi wprowadzające Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej cesji wierzytelności wobec rozwiniętego rynku sprzedaży wierzytelności jest tematem, który jest częstym przedmiotem zapytań w sprawie indywidualnych interpretacji podatkowych i przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych. Dotyczy także obrotu międzynarodowego, gdzie mogą występować transakcje sprzedaży wierzytelnościami między profesjonalnymi uczestnikami tego obrotu (agencje celne, podmioty prowadzące składy celne magazyny). [...]
4/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość