Znajdź artykuł

Opodatkowanie energii elektrycznej zgodnie z dyrektywą Rady 2003/96/WE, a sprawiedliwość podatkowa (część pierwsza)

... Istota opodatkowania konsumpcji polega na przejmowaniu przez budżet określonej części zasobów pieniężnych osób w związku z dokonywaniem przez nie wydatków na zakupy dóbr, co wywołuje wiele kontrowersji. Jest przede wszystkim odbierane jako niesprawiedliwe społecznie, zwłaszcza gdy ma charakter powszechny. [podkr. autora] ...[...]
8/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość